Persbericht

 

Amsterdam, 29 september 2010

Noord Publiek
Voorstellen voor een ongedeelde stad
Tentoonstelling + symposium

Nog te zien t/m zondag 17 oktober 2010
Open: ma t/m zo 11:00 – 19:00
Toegang gratis
 
Locatie: Kromhouthal, Amsterdam Noord (ingang Gedempt Hamerkanaal 79-83)

De transformatie van de stad is hét thema in de Nederlandse stedenbouw en ruimtelijke ordening voor de komende jaren. De aandacht verschuift van stadsuitbreiding naar herontwikkeling van bestaande stedelijke gebieden. De tentoonstelling Noord Publiek – Voorstellen voor een ongedeelde stad toont een scala aan strategieën en inspiraties voor het inzetten van publieke ruimtes en culturele programma’s in dergelijke transformatieprocessen, specifiek de aanstaande herontwikkeling van Amsterdam Noord.
Onder belangstelling van een groot en gevarieerd publiek werd de tentoonstelling maandag 20 september geopend door Carolien Gehrels, wethouder Cultuur van de gemeente Amsterdam. Drie dagen later werd deze grootste tentoonstelling ooit over Amsterdam Noord vereerd met een bezoek door burgemeester Eberhard van der Laan.

De tentoonstelling, in de enorme Kromhouthal aan het IJ in Amsterdam Noord, mag een succes worden genoemd. Veel van de belangstellende bezoekers spraken naast hun enthousiasme over de inhoud, ook hun bewondering uit over het tentoonstellingsontwerp. Dit heldere en eenvoudige concept is een transformatieproces in het klein en doet daarmee recht aan het thema van de tentoonstelling. De hal, tot enkele weken geleden nog een opslag van oude auto’s en ander roest, is nieuw leven ingeblazen met een tentoonstellingsconcept dat de potenties en kwaliteiten van de monumentale industriële hal op subtiele wijze blootlegt.
Alle nieuwe toevoegingen zijn bestreken met een wit mengsel volgens oud recept. Deze mix van gebluste kalk en magere kwark werd vroeger gebruikt om boerderijgevels te witten, en vindt nog steeds zijn toepassing in de kassenbouw als zonwering. Houten pallets en transportkisten vinden een nieuwe toepassing als dragers van de expositie.

De tentoonstelling Noord Publiek – Voorstellen voor een ongedeelde stad biedt met een combinatie van architectuur, stedenbouw, kunst en film een visionair en caleidoscopisch perspectief op Amsterdam Noord. Spectaculaire ontwerpprojecten van 30 jonge architecten maken hier de verborgen potenties zichtbaar van een stadsdeel dat tot voor kort nauwelijks als onderdeel van Amsterdam werd gezien. Deze concrete voorstellen tonen hoe publieke programma’s, uiteenlopend van bijvoorbeeld een brede school tot een dans- en theaterinstituut, een rol kunnen spelen in de transformatie van de stad door nieuwe impulsen aan een buurt te geven. De projecten worden gepresenteerd in samenhang met hun stedenbouwkundige context en de strategieën die door het projectbureau Noordwaarts en stadsdeel Noord zijn ontwikkeld.

De kunstwerken in de tentoonstelling bieden een aanvullende, poëtische kijk op Amsterdam Noord en stedelijke ontwikkelingsprocessen. Het project Vergeten Veldjes brengt negen verschillende plekken in beeld, die op een of andere manier zijn ontsnapt aan de nimmer aflatende bouw- en sloopactiviteiten in Amsterdam. Niemand zal opkijken dat dit soort plekken in Amsterdam Noord in ruime mate aanwezig zijn, maar Vergeten Veldjes laat zien dat deze ook in hartje centrum te vinden zijn, en legt zo een onverwachte verbinding tussen Noord en de rest van de stad. De documentaire 0,5 km2 Noord gaat over de sloop van een woonwijk in Amsterdam Noord. De beelden en interviews met bewoners die moeten verhuizen vertellen een nuchter en daardoor juist aangrijpend verhaal over de veranderende werkelijkheid.

 

Symposium
Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling vond maandag 20 september een eendaags symposium plaats. Kees Diepeveen, wethouder ruimtelijke ordening Stadsdeel Noord, opende de dag waarin de rol van de publieke ruimte en publiek programma in het transformatieproces centraal stond. Het symposium sloot aan bij de recente ontwikkelingen, plannen en discussies omtrent de transformatie van Amsterdam Noord, en bestond uit een Nederlandstalig ochtendgedeelte en een Engelstalig middagprogramma.
Tijdens het ochtendprogramma draaide de discussie om verschillende mogelijkheden voor het leggen van verbindingen in de stad, die naast infrastructuur ook op het sociale, culturele en maatschappelijke vlak gelegd kunnen worden.
Hierover werd gesproken door onder andere Pieter Klomp (Supervisor Buiksloterham en NDSM-terrein, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam), Kees Diepeveen (Wethouder ruimtelijke ordening, stadsdeel Noord) en prof. Tjeerd Dijkstra (Architect/stedenbouwkundige, voormalig Rijksbouwmeester en lid Amsterdamse Raad voor Stadsontwikkeling).

Het internationale en meer academisch georiënteerde middaggedeelte van het symposium stond in het teken van kritische reflectie op stedelijke transformaties en de consequenties voor sociale, culturele en economische ontwikkelingen. Drie sprekers die op invloedrijke posities betrokken waren bij stedelijke transformaties in het Ruhrgebied, Londen en Medellín (Colombia), gaven concrete voorbeelden van hoe culturele programma’s en publieke ruimte een rol hebben gespeeld in reeds voltrokken transformaties.

 

Of het gaat om een gebouw, een straat, een stad of een metropool, een ding staat vast: in de toekomst zal het op al deze schaalniveaus draaien om transformatie van het bestaande. De tentoonstelling en het symposium Noord Publiek bieden een rijkdom aan ideeën en inspiratie voor dit thema van de toekomst.

 

----------------------

Noord Publiek – Voorstellen voor een ongedeelde stad wordt georganiseerd door LÖHMANN'S Architecture · Urban + Industrial Design Met dank aan: TU Delft, Stadsdeel Noord, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Shell Nederland bv, Woningstichting Eigen Haard, Wijngaarde bv en ’t Idee communicatieprojecten bv

De tentoonstelling Noord Publiek - Voorstellen voor een ongedeelde stad is ontworpen door LÖHMANN'S Architecture · Urban + Industrial Design

Beeldmateriaal is te vinden en in hoge resolutie te downloaden op de Foto’s pagina of de Downloads pagina.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: info@noordpubliek.nl / 020 419 51 87